موافقت پارلمان ترکیه با تمدید ۳ ماهه وضعیت فوق‌العاده
موافقت پارلمان ترکیه با تمدید ۳ ماهه وضعیت فوق‌العاده