رقابت ۳۵۰ برنامه‌نویس تلفن همراه در دانشگاه شریف
رقابت ۳۵۰ برنامه‌نویس تلفن همراه در دانشگاه شریف