جهانگیری: گرفتار پیری مدیران هستیم


گروه سیاسی: معاون اول رئیس‌جمهور گفت: رئیس‌جمهور پیگیر وعده‌های خود در طول دوران انتخابات به مردم، زنان و جوانان است تا حتما محقق شود.