انتقاد رحیمی از سکوت رسانه‌ای نسبت به همه‌پرسی اقلیم کردستان
انتقاد رحیمی از سکوت رسانه‌ای نسبت به همه‌پرسی اقلیم کردستان